sudoroti

sudoroti
suvalyti a. n.
nuvalyti, sudagoti, sudaryti, sudoroti (tarm.), suimti (prk.), suvokti, valyti

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • sudoroti — sudoróti vksm. Jau mẽs sudorójome javùs, šiẽną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • sudoroti — tr. 1. sutvarkyti: Nueik į kiemą ir viską gražiai sudorok Graž. Sudorok akėčias kieme, kam jos be reikalo rūdyja Skr. Nesudorojai pakinkymo Krik. Visi gyvuliai iš laukų sugrįžo ir jau sudoroti Vaižg. | refl. intr., tr.: Jis visada susidoroja su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuimti — nuim̃ti, nùima (nùema), nùėmė I. tr. 1. pašalinti; nutraukti: Pūtė toks didelis vėjas, jog reikėjo nuimti visas bures J.Balč. Medinis tiltas, pradėjus šalti arba ledams eiti, būdavo išardomas ir nuimamas rš. Nuėmė jam pančius SkvApD22,30. Nu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sudorojimas — sm. (1) 1. → sudoroti 1: Vienas geriausių pašarų sudorojimo būdų yra rauginimas sp. Į žemės ūkio skyrių įeina ir pieno sudorojimas rš. ║ refl.: Vakar įvyko kruvinas apsaugininkų susidorojimas su beginkliais kalnakasiais sp. 2. → sudoroti 5:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apdoroti — tr. 1. sutvarkyti, paruošti: Gryčią šluoti ir apdoroti A.Baran. Dabar sienas apdorok Tr. Namie palikom viską apdoroję, galim ramiai viešėti Jž. Dėvi gražiai, plaukai, barzda dailiai apdoroti Vd. | Apdorok (aprenk) gerai sūnų, kad nesušaltų Tr. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptaisyti — tr. Š, LVI130; M, RtŽ, Ch1ApD5,6, MP131 1. N, Rtr, NdŽ, KŽ, Ig, Pbr kiek pataisyti, paremontuoti: Šiek tiek aptaĩsė savo trobą Kv. Aple dvidešimt kalvaratų aptaisiau, i dar neša Užv. Ko norėti iš tokių meistrų: biškį aptaĩsė [radijo aparatą],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apvokti — 1 apvokti tr. 1. LVI134 sudoroti javus, nuimti derlių, nuvalyti. | refl.: Apsivokę pasilsėsma, ir atlaidai būs, eisma į Kuršėnus Krš. 2. K, Š, Rtr, LVIV494, NdŽ, KŽ apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti, apgerbti: Apvok visus pašalius rūmo, aslos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apšvaistyti — 1 apšvaistyti 1. tr. apkulti, apmušti: Aš apšvaisčiau aną (arklį) gerai, i bijo Žr. Kumščioja tarnaites savo sudžiūvusia ranka, o kad pasipriešina, tada ir pagaikščiu apšvaisto Blv. 2. refl. sukinėjantis pamosikuoti kuo aplink: Išėjus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atimti atima — atim̃ti, àtima (àtema, atàema), àtėmė (atàėmė) tr. 1. ką iš ko išplėšti, išveržti: Atim̃ti parsimetęs atimsi, bet induot neinduosi Dkš. Iš žmogaus možna atim̃t, o neseka insiūlyt Lp. | refl.: Atsiim̃k, kas tavo K. Liepė atimtis (pasiimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • doroti — doroti, oja, ojo tr. 1. tvarkyti, ruošti: Ilgai nebuvo kam gaspadorystė doroti: kai tėvas mirė, vaikai buvo maži Ds. Užsimanė pats savo daržą doroti ir agurkus sodinti Blv. Kai bus laiko, galėsi pradėt patalus dorot Tr. Namiškiai jau baigė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išdoroti — tr. 1. refl. tr. susitvarkyti, pasiruošti: Išsidorojom klojimą, rytoj vešim rugius Š. 2. išdarinėti paskersto gyvulio mėsą, išmėsinėti: Paskerdė ir išdorojo kiaulę Brž. Išdoroti vidurius BŽ83. Nupeštą ir išdorotą vištą įdėti į prikaistuvį rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”